Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẠN LO LIỆU BẰNG CÁCH NÀO KHI BÁC SĨ BẢO CẦN NGAY SỐ TIỀN LỚN?( ♤♤♤♤ )

13 Tháng Chín, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẠN LO LIỆU BẰNG CÁCH NÀO KHI BÁC SĨ BẢO CẦN NGAY SỐ TIỀN LỚN?( ♤♤♤♤ )

????‍♂️ Cuộc đời quanh quẩn cũng chỉ trên dưới trăm năm.
Rồi đây ai cũng phải đi vào vòng bệnh, tử khi đã lão hoá cơ thể theo thời gian.
Thậm chí vướng phải biểu đồ sinh học theo chiều đi xuống ngay lúc này, không lường trước được, dù đang thanh xuân phơi phới.
Cứu mạng hay giữ tiền???

✍️ Chẳng hề quen biết, chẳng mối ruột rà, chẳng ân tình tri kỷ, thế mà “phán” một tiếng thì tài sản bao nhiêu, của nả có muôn vạn cũng phải vâng lời bán đi tất cả (Người có “quyền năng” này chính là… bác sĩ!).
Lúc này chẳng hề do dự, chẳng dám lăn tăn. Không dám cân đong so bì nhiều ít. Chẳng dám so đo tiếc của nữa rồi.
Hành động ngay khi lời “phán” kia đã thốt!

???? Vậy mà, bảo tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ với số tiền tiết kiệm thật ít ỏi (chỉ khoảng 10-15% thu nhập mà thôi), chẳng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường nhật của gia đình, bạn lại lắc đầu quầy quậy bảo chẳng dư được xu nhỏ nào.
Thế khi nghe lời phán: “cứu người như cứu hoả” bằng một số tiền lớn, bạn phải tính sao đây?

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”