Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẠN CÓ MUỐN KHÔNG PHẢI DÙNG TIỀN CỦA MÌNH ĐỂ THANH TOÁN VIỆN PHÍ KHÔNG? ( ♤♤♤ )

5 Tháng Năm, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẠN CÓ MUỐN KHÔNG PHẢI DÙNG TIỀN CỦA MÌNH ĐỂ THANH TOÁN VIỆN PHÍ KHÔNG? ( ♤♤♤ )

?   Bạn tin tưởng và tự hào về bản thân. Bạn làm việc trong niềm phấn khích của tuổi trẻ với những thành tựu đáng tự hào. Bạn là hình ảnh đáng ngưỡng mộ mà mọi người phải ngước nhìn.
        Khi ấy, chủ quan bắt đầu xuất hiện!

?   Dẫu biết đời người hữu hạn, cứ theo vòng đời “Sanh, Lão, Bệnh, Tử” mà trôi. Bạn vẫn tin mình đủ khả năng tự cáng đáng tài chính trong mọi tình huống.
       Chẳng ai biết trước điều gì xảy ra trong tương lai đâu nhé?!
      
?   Một biến cố không mong đợi đẩy bạn nằm dài trên giường bệnh. Chiếc giường khốn kiếp giữ bạn quá lâu trên đó. Lúc này bạn sẽ phải tự trang trải mọi chi phí điều trị…
        “Củi chất ba năm đốt một giờ”. Không khéo từ đỉnh cao nhung lụa, người thân bỗng chốc hoá nghèo theo bệnh trạng của bạn.

?   Tại sao phải dùng tiền của mình để thanh toán viện phí khi mà từ đó có thể đẩy gia đình vào cảnh sống khó khăn?
        Tại sao không chuyển giao rủi ro này cho BẢO HIỂM NHÂN THỌ?
        Đừng để mất đi những gì bạn đã tạo ra!   
        Tương lai là do quyết định của bạn ngày hôm nay đấy!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”