Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẠN CÓ GIÚP ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC MỘT SỐ TIỀN LỚN KHI HỌ GẶP RỦI RO KHÔNG? ( ♤♤♤ )

21 Tháng Mười Một, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẠN CÓ GIÚP ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC MỘT SỐ TIỀN LỚN KHI HỌ GẶP RỦI RO KHÔNG? ( ♤♤♤ )

?‍♂️   “Lá lành đùm lá rách”. Nhường cơm xẻ áo cho nhau là nét đẹp văn hoá trong cộng đồng yêu thương.
       Những việc giúp đỡ như thế rất tốt. Nhưng chỉ là giúp nhau miếng ăn tấm áo vượt qua cơn khó khăn nhất thời, chứ chưa phải là chiếc cần câu để những người khó khăn có miếng ăn lâu dài.
       Chả ai có thể qua lại chăm sóc suốt đời cho cảnh vợ goá con côi dù người ra đi có là bạn chí cốt thâm giao. Chứ hy sinh tất cả thì chỉ có cha mẹ mà thôi!

?   Kể cả ruột rà thân thích thì cũng thế thôi, nhiều nhặn hơn người dưng nước lã đôi phần là quý rồi. Họ còn phải chăm lo cho gia đình riêng tư của họ nữa chứ!
        Mình chỉ giúp đỡ người khác trong giới hạn nhất định, chứ không thể giúp một số tiền lớn đủ sức bù đắp thu nhập một thời gian dài, để những người còn lại trong gia đình bất hạnh ấy vẫn tiếp tục đứng vững và bước tiếp hành trình cuộc sống của họ.

?‍♂️   Chính bản thân mình không giúp người ta được, cũng như chưa tìm hiểu cặn kẽ tận tường về tính pháp lý và nhân văn của BẢO HIỂM NHÂN THỌ (dù thời đại hiện nay rất dễ truy cập các thông tin chính thống).
         Vậy thì, hãy tìm hiểu kỹ trước khi cản trở người khác tham gia bảo vệ tài chính cho gia đình họ, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”