Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẠN CÓ ĐOAN CHẮC MÌNH SẼ CHẲNG CẦN ĐẾN BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHÔNG? ( ♤♤♤♤ )

23 Tháng Tư, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẠN CÓ ĐOAN CHẮC MÌNH SẼ CHẲNG CẦN ĐẾN BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHÔNG? ( ♤♤♤♤ )

???? “Núi của cũng phải mòn”.
Trừ phi bạn là đại cự phú, tài sản ở không mà xài vài ba đời cũng không hết.
Lúc ấy chẳng phải dự phòng dự phiếc tài chính chi cho mệt!

???? Còn bạn, khoản tài sản tích cóp liệu có đủ để trang trải hoá đơn viện phí một thời gian dài, rất dài hay không?
Thậm chí suốt chặng đường còn lại của cuộc đời ngộ nhỡ phải gắn chặt mãi với giường bệnh thì sao?
Khi ấy, những người còn lại, một khi thu nhập bạn không mang về nữa, buộc lòng phải ăn dần, ăn dần vào tài sản dành dụm mà thôi!

????‍♂️ Mà cớ sao lại phải nhìn tài sản hao mòn chứ nhỉ?
Tại sao không chọn cách giữ gìn được tài sản, mà chắc chắn rằng bạn đã rất nhọc nhằn, đổ biết bao công khó cả tuổi thanh xuân để tạo ra, mà vẫn được bù đắp tiền bạc trong mọi tình huống rủi ro trong cuộc đời?

????‍♂️ Vậy nhé, nếu cuộc sống của những người thân yêu vẫn tốt đẹp ngay cả khi bạn không còn bên cạnh họ nữa thì có lẽ bạn chẳng cần đến BẢO HIỂM NHÂN THỌ đâu!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”