Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Bạn có cần bảo vệ thu nhập không?

5 Tháng Sáu, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Bạn có cần bảo vệ thu nhập không?

? Đời người “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” là chuyện quy luật của tự nhiên.
Vòng đời nếu quay đúng như thế, thì chẳng có gì để lo để sợ, mọi sự cứ “tuần tự nhi tiến”. Mọi việc sẽ được sắp xếp đâu ra đó cả rồi. Bạn sẽ chuẩn bị tất cả, lo tương lai cho những người “ở lại”, lo cho cả sự “ra đi” của mình. Đến lúc ấy, người ta thường nói: “an lòng nhắm mắt”!

? Oái oăm thay, có ai biết trước ngày mai, nhất là với những biến cố đột ngột, những xui rủi giáng xuống bất kỳ, cắt ngang vòng đời mà không theo quy luật tự nhiên.

? Lúc ấy, những người thương yêu sẽ sinh tồn ra sao? Trẻ thơ có còn được vô tư ngày hai buổi đến trường? Có còn được ấp ủ tương lai mong ngày sau đủ đầy hạnh phúc?

? Hãy chuẩn bị chu toàn tài chính, hãy để BẢO HIỂM NHÂN THỌ cho bạn sự an tâm ngay từ hôm nay, cho lòng mình thanh thản vô ưu, dù bạn phải bất khả kháng chia tay cuộc đời!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment