Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẠN CHỈ CÓ ĐƯỢC BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHI CHƯA CẦN ĐẾN NÓ ( ♤♤♤ )

15 Tháng Mười, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẠN CHỈ CÓ ĐƯỢC BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHI CHƯA CẦN ĐẾN NÓ ( ♤♤♤ )

☹️ BẢO HIỂM NHÂN THỌ là một loại “hàng hoá” đặc biệt và duy nhất, vì… bạn chỉ “mua” được khi chưa cần.
Chứ đến khi cần bạn lại chẳng thể nào mua được, dù lúc ấy bạn chấp nhận mua bằng “mọi giá”.

✍️ Công ty chỉ đồng ý chấp nhận bảo hiểm cho bạn khi tình trạng sức khoẻ phù hợp với các tiêu chí, hoặc có thể chấp nhận với một tỷ suất nhỏ rủi ro cho họ.
Chả ai biết trước ngày mai ra sao, chả ai tránh được điều xui rủi cho sinh mạng của mình.

? Nhỡ chẳng may gặp phải điều bất hạnh, thì tiền bạc đâu mà chạy chữa bệnh tình, tiền đâu mà người phụ thuộc và con trẻ tiếp tục sinh sống?!
Bảo hiểm là giải pháp “chuyển giao rủi ro” tài chính hữu hiệu trên cơ sở lúc này mọi điều nơi bạn đều ổn.

? Vì vậy, tham gia ngay khi bạn còn trẻ, còn khoẻ để dễ được Công ty bảo hiểm chấp nhận với số phí còn rẻ. Lúc này gọi là “chưa cần” mới mua được là như thế!
Chứ đã có rủi ro thương tật, bệnh tình ngặt nghèo, sức khoẻ suy giảm đi nhiều. Lúc này rõ ràng bạn “cần” thì chả Công ty bảo hiểm nào bán cho bạn cả!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

14 Comments
Write a comment