Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢN CHẤT THU NHẬP LÀ KHÔNG ỔN ĐỊNH, VÌ VẬY CẦN BẢO VỆ THU NHẬP BẰNG BẢO HIỂM ( ♤♤ )

29 Tháng Một, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢN CHẤT THU NHẬP LÀ KHÔNG ỔN ĐỊNH, VÌ VẬY CẦN BẢO VỆ THU NHẬP BẰNG BẢO HIỂM ( ♤♤ )

? Mọi việc đều cần đến TIỀN.
Vì vậy, ngày ngày chúng ta đều chăm chỉ, siêng năng làm việc. Hiệu suất càng cao, kết quả làm ăn thuận lợi thì thu nhập càng tăng, chúng ta càng an tâm trong việc chăm sóc và phát triển cho gia đình.
Mọi việc cứ mãi bình yên thì quá tuyệt vời, chẳng phải lăn tăn điều chi cho cuộc sống.

? Vâng, “cứ mãi bình yên” thì không có gì phải lăn tăn suy nghĩ.
Nhưng tiếc thay, cùng với may mắn, rủi ro lại là “bạn đồng hành” không tránh được trong kiếp làm người.

? Bởi thế, thu nhập đánh đổi bằng sức lao động miệt mài cũng không chắc là ổn định, một khi sức khỏe không còn đồng hành cùng chúng ta.
Đã thế, hãy thừa nhận và “sống chung cho phù hợp”.
Chẳng nên né tránh sự thật hiển nhiên đã có từ lúc con người hiện diện trên trái đất này.

? “Sanh tử hữu mạng”, ai rồi cũng sẽ đến lúc “qua cầu”, sớm hay muộn mà thôi!
Không ai có thể thay thế được người trụ cột, nhưng thu nhập thì hoàn toàn có thể thay thế được.
BẢO HIỂM NHÂN THỌ sẽ bù đắp thu nhập này cho người thân của chúng ta đấy, bạn ạ!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”