Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

10/8, Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam!

9 Tháng Tám, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
10/8, Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam!

? Chiến tranh đã qua đi, nhưng nỗi đau vẫn hằn sâu.
Kể từ khi chất da cam bắt đầu phun rải xuống lãnh thổ Việt Nam, đã 59 năm trôi qua, chất độc dioxin vẫn còn tồn lưu trong đất đai, trong máu, trong sữa mẹ, trong mỡ người, trong gan, trong mỡ động vật…

? Môi trường sống của muôn loài bị suy thoái. Cân bằng sinh thái bị phá vỡ.
Với tất cả những ai từng bị phơi nhiễm chất da cam, họ phải chịu những hậu quả khủng khiếp. Bên cạnh đó, những căn bệnh hiểm nghèo vẫn tiếp tục xảy đến với thế hệ con cháu của họ.

? Khép lại quá khứ, hướng tương lai tâm nguyện của dân tộc Việt Nam sau chiến tranh.
Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã làm hết sức mình để khắc phục hậu quả và xoa dịu phần nào nỗi đau và niềm tin vào cuộc sống.

? Ngày 25/06/2004, MTTQVN đã quyết định lấy ngày 10/08 làm NGÀY VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

1 Comment
  • you could look here 10:17 chiều 28 Tháng Mười Một, 2023

    653471 121558Satisfying posting. It would appear that a great deal of the stages are depending upon the originality aspect. Its a funny thing about life should you refuse to accept anything but the top, you really often get it. by W. Somerset Maugham.. 37392

Write a comment