Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện Bảo Hiểm Nhân Thọ

Blog Post

PHẢI BẢO VỆ THU NHẬP ĐỂ KHÔNG ÂN HẬN VỀ SAU! ( ♤♤♤ )

20 Tháng Mười, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
PHẢI BẢO VỆ THU NHẬP ĐỂ KHÔNG ÂN HẬN VỀ SAU! ( ♤♤♤ )

😤 Ra ngoài làm thuê hoặc đi kinh doanh mưu cầu cuộc sống. Không còn ỷ lại vào hai từ “biên chế” ( Nay bỏ biên chế, hợp đồng chỉ ký ngắn hoặc dài hạn mà thôi! ).

🤫 Làm việc giỏi, kinh doanh giỏi thì tồn tại, thăng tiến nhanh, thu nhập tốt.
Dở thì xách gói lên đường, công bố phá sản vì làm ăn lỗ lã.
Cũng chẳng biết đâu mà lần, chẳng thể nói đến ổn định nếu không ngừng phấn đấu.

😰 Dù bạn đã miệt mài làm việc hiệu quả. Thu nhập tăng đều theo mong muốn. Kinh doanh thì không ngừng phát triển.
Vẫn có thể mất đi thu nhập bất cứ lúc nào!
Một tai hoạ không mong muốn trên đường giao thông. Một cơn bệnh ngặt đột ngột giáng xuống. Nằm dài trên giường bệnh!
Xót xa giờ đây thu nhập chẳng những không còn phập phù lên xuống nữa, mà còn mất đi dài hạn hoặc vĩnh viễn.

🤔 Tạo ra thu nhập đã khó. Giữ được những gì đã tạo ra lại còn khó khăn không hề kém cạnh.
Phải bảo vệ thu nhập bằng một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ đủ TẦM để không ân hận khi những điều chẳng may xảy đến, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment