Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Ở các nước tiên tiến, người dân đa phần đều tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ. Chẳng lẽ họ dốt hơn chúng ta???

27 Tháng Ba, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Ở các nước tiên tiến, người dân đa phần đều tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ. Chẳng lẽ họ dốt hơn chúng ta???

🙏 Đã đến lúc phải từ bỏ cách suy luận lan man dựa trên những thông tin không chính thống.

🏢 Chỉ cách đây tròm trèm nửa thế kỷ, muốn tìm hiểu thông tin, đặc biệt những gì thuộc về kiến thức, về chuyên môn đầy đủ thì chỉ có đi vào thư viện hoặc mua các sách có liên quan.
Những tin tức kiểu “xe cán chó” trên những tờ báo “lá cải” không ảnh hưởng nhiều đến tư duy thế hệ lúc đó.

👨‍🎓 Việc học hành đến cấp đại học hiện nay gần như là phổ cập. Thêm được sống trong thời đại 4.0, công nghệ thông tin ngập tràn.
Bạn có thể truy cập những kiến thức bất kỳ, từ tính pháp lý của một công ty, tập đoàn, địa chỉ văn phòng làm việc, khả năng tài chính, quy trình giám sát của chính phủ đối với hoạt động của ngành nghề đó…

🤔 Các nước tiên tiến họ tìm hiểu mọi việc theo cách khoa học đó. Chính vì thế mà dân họ tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ với tỷ lệ cực cao.
Chẳng lẽ họ dốt hơn chúng ta hở bạn?

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

# Từ 24/09/2005 #

Write a comment