Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

31 Tháng Năm, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

🙏 THẾ CHIẾN THỨ HAI: Rạng sáng 01/6/1942, phát xít Đức đã bao vây một làng ở Tiệp Khắc, bắt 104 em thiếu nhi vào trại tập trung ( 88 em đã chết trong phòng hơi độc ). Hai năm sau tại một thị trấn nước Pháp, hơn 100 em bị dồn vào nhà thờ và lũ ác đã phóng hoả…

🌹 Để tưởng nhớ và kêu gọi chính phủ các nước phải bảo vệ quyền lợi cho thiếu nhi, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định chọn: Từ 1950, ngày 01/6 trở thành “ngày tết của trẻ em”, NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI!

❤ Bảo vệ và chăm sóc tốt nhất cho trẻ phải thực hiện ngay từ trong gia đình.
Mọi điều sẽ diễn ra tốt đẹp nếu bạn vẫn bình an. Ngộ nhỡ tai hoạ giáng xuống, thu nhập mãi không còn, tương lai con trẻ sẽ về đâu???

👍 Chu toàn một kế hoạch tài chính đủ đảm bảo tương lai xán lạn cho con trẻ, chỉ có thể là: BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment