Dẫu không còn “cổ lai hy”, nhưng cũng đã được “thất thập”.

Thay mặt anh chị em “Gia đình Văn nghệ Phường 3, Phú Nhuận” (1976-1980), em kính chúc người anh Cả NGÔ NHẬT KHÁNH nhân sinh nhật lần thứ 70:
SỨC KHOẺ DỒI DÀO, LẠC QUAN VUI SỐNG, AN NHIÊN VÀ HẠNH PHÚC!

Leave a Comment