💓 Những gì đã xảy ra hôm qua không thay đổi được, đó là quá khứ. Ngày mai chưa tới, ấy là tương lai.
Hiện tại, bạn phải làm việc như ngày hôm qua, thậm chí còn hăng say hơn, nhằm tạo ra thu nhập tốt hơn theo ước mơ đã vạch.
Quá khứ không có bất trắc xảy ra. Bạn may mắn bình an!

🏥 Tai nạn nhan nhản được nghe, được xem trên các thông tin đại chúng. Chỉ mong mình bình an là hạnh phúc. Thức ăn, đồ uống, không khí giờ ô nhiễm quá nặng. Lác đác lại nghe tin người quen mắc phải bệnh K…
Cũng mong ông trời chở che cho mình đừng nằm trong số không may đó.

✍️ Cái chưa tới, chưa biết gọi là tương lai. Nhưng nó được quyết định từ ngày hôm nay.
Đang sở hữu tuổi trẻ, sức khoẻ tốt, hôm nay bạn có quyền quyết định và nên ưu tiên dự phòng cho ngày mai nếu bất trắc xảy ra cho bạn.

❤️ Cuộc sống những người thân yêu sẽ được bảo đảm khi một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ đã được bạn cầm trong tay ngay từ hôm nay!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Leave a Comment