🙈 Ngay cả quy luật đời người “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” cũng đã khẳng định chân lý bất biến: không ai trường sinh bất tử cả!
Cũng không cần kể đến chiến tranh, chính con người ngày thường đã tự tiêu diệt lẫn nhau để giành đất sống.
Mà các cặp phạm trù “giàu có/nghèo khổ”, “may mắn/rủi ro”…thì lại luôn hiện hữu trong cuộc sống này.

🙏 Và, trong chừng mực nào đó, con người không kiểm soát được chúng. Tốc độ phát triển kinh tế, xã hội đồng thời cũng kéo theo bao hệ luỵ cho sức khoẻ, tính mạng con người.

🌹 Một sáng tạo thần kỳ của con người, theo quy luật phát triển khách quan mà hình thành, đã giải quyết bài toán tài chính cho biết bao gia đình khi rủi ro ập đến.
Công cụ tuyệt vời mà thượng đế ban cho loài người đã tồn tại và phát triển hơn 400 năm: BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

👍 Lịch sử nhân loại đã chứng minh: không có sự lừa đảo nào mà có thể tồn tại lâu dài và ngày càng phát triển cả!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Leave a Comment