🐃   Khi lập gia đình và con cái ra đời. Mọi tình yêu thương và vật chất đều ưu tiên tất cả cho con. Sự hy sinh cho con không gì sánh được.
        “Con hơn cha là nhà có phúc”.
        Muốn thế, phải đầu tư vào sự học cho con. Có điều kiện hấp thụ một môi trường giáo dục tốt, thì con cái mới hưởng phúc được như cha mẹ hằng mong ước.

🏦   Không thể gửi mơ ước vào “nước chảy bèo trôi”.
        Bạn phải chuẩn bị một quỹ tài chính học vấn dành cho con. Cứ cần cù làm việc, rồi cắc ca cắc củm dành dụm tích luỹ, bạn cũng tạo được quỹ này.

🏥   Nhưng, ngộ nhỡ nằm viện dài ngày điều trị. Thu nhập không có, tiền của lại dần đội nón ra đi.
        Thậm chí, vào một tương lai không biết trước, cũng có thể ngay mai này, bạn đột ngột chia tay cuộc đời quá sớm. Tương lai con cái sẽ về đâu???

😘   Đừng chần chừ!
        Phải ưu tiên tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ cho bản thân, mới đảm bảo “con hơn cha là nhà có phúc”, bạn ạ!

(*) Một bài viết lại.

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Leave a Comment