💵 Con người, từ rất xa xưa đã không còn trao đổi với nhau bằng sản vật mà bằng tiền.
Xã hội phát triển hơn, văn minh hơn, mọi giao thương tiện lợi hơn đều thông qua đồng tiền làm vật ngang giá.
Từ đó, đồng tiền “ngự trị”!

⚖️ Cách sử dụng đồng tiền làm phân hoá bạn bè, bà con, cả trong nhà và ngoài xã hội.
Từ ấm ức rồi tự kỷ, nhiều người chê trách đồng tiền, lên tiếng đắng cay với nó.
Xin đừng, vì đồng tiền vô tội!
👐 ( Bài viết này không bàn đến đạo đức, cách sống. Chỉ xin nói về việc tiền có cần hay không mà thôi! )

👋 Đừng có cái nhìn bất công với nó! Đừng phủ nhận nó! Đừng bảo mình không cần tiền!
Hàng ngày, bạn cần mẫn làm việc, hăng say chăm chỉ như một con ong. Để làm gì? Kiếm tiền!
Không có tiền, mọi sinh hoạt trong gia đình sẽ gặp khó khăn, thậm chí bế tắc.

👏 Chẳng ai chê tiền, nhất là trong những lúc khó khăn ngặt nghèo.
BẢO HIỂM NHÂN THỌ, bạn tránh. Nhưng nó sẽ là tri âm, là “đứa con nuôi” hiếu thảo, lúc nào cũng cận kề giải quyết chu toàn tài chính cho bạn đấy!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Leave a Comment