Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện Bảo Hiểm Nhân Thọ

Cánh thiệp đầu tuần

12 Tháng Bảy, 2021 Cánh thiệp đầu tuần thứ 113

😝 “Bơ” đi mà sống. Mọi việc rồi cũng sẽ qua!

5 Tháng Bảy, 2021 Cánh thiệp đầu tuần thứ 112

✊ Muốn đi xa, phải biết mình sẽ đi đâu!

28 Tháng Sáu, 2021 Cánh thiệp đầu tuần thứ 111

✊ Hãy tập trung tất cả nỗ lực vào một mục tiêu cụ thể!

21 Tháng Sáu, 2021 Cánh thiệp đầu tuần thứ 110

❤ Hãy yêu công việc bạn đang làm!

7 Tháng Sáu, 2021 Cánh thiệp đầu tuần thứ 108

🤫 Thành công đa phần là do thái độ!

31 Tháng Năm, 2021 Cánh thiệp đầu tuần thứ 107

🤗 Tất cả đều là “chuyện nhỏ”!

24 Tháng Năm, 2021 Cánh thiệp đầu tuần thứ 106

🤗 Mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn!