Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Cánh thiệp đầu tuần

4 Tháng Mười Hai, 2023 Cánh thiệp đầu tuần thứ 238

????‍♂️ Giá trị duy nhất là SỰ CHÂN THÀNH!

6 Tháng Mười Một, 2023 Cánh thiệp đầu tuần thứ 234

✍ Hành động nhỏ thiết thực là tiền đề cho thành công!

23 Tháng Mười, 2023 Cánh thiệp đầu tuần thứ 232

???? Khi cái đầu nghĩ thì cái lưỡi được nghỉ!

9 Tháng Mười, 2023 Cánh thiệp đầu tuần thứ 230

???? Chỉ có một lý do: NỖI SỢ THẤT BẠI!

2 Tháng Mười, 2023 Cánh thiệp đầu tuần thứ 229

???? Phải phấn đấu cho cuộc sống dần dần tốt lên!

25 Tháng Chín, 2023 Cánh thiệp đầu tuần thứ 228

????‍♂️ Thành công là người thầy vô cùng quyến rũ!