Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện Bảo Hiểm Nhân Thọ

Blog Post

CAM KẾT TƯƠNG LAI CHO CON TRẺ KHI ĐIỀN TÊN CHÚNG LÀ NGƯỜI THỤ HƯỞNG ( ♤♤♤ )

22 Tháng Mười, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CAM KẾT TƯƠNG LAI CHO CON TRẺ KHI ĐIỀN TÊN CHÚNG LÀ NGƯỜI THỤ HƯỞNG ( ♤♤♤ )

💸   Dẫu biết “Của cải là vật ngoại thân, chết cũng chẳng mang theo được”.
        Thế mà vẫn phải siêng năng, chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Lại thêm phiêu lưu vào kinh doanh, mong mỏi lợi nhuận nhiều và nhanh chóng giàu có.
        Nhu cầu sinh hoạt hiện tại và tương lai phải luôn được đủ đầy và hoàn hảo mà!

🤔   Quả thật, nếu phải ra đi cũng chẳng mang theo được gì.
        Nhưng,… còn những người ở lại thì sao? Họ vẫn phải tiếp tục hành trình cuộc sống, trẻ thơ vẫn phải được đảm bảo tương lai bằng việc học hành đến nơi đến chốn chứ!
         Đã yêu thương thì phải luôn nhớ đến trách nhiệm của mình!

😥   Nếu may mắn thì tài sản không bị tiêu tán khi bạn gặp rủi ro trong cuộc sống.
        Nhưng, ngược lại thì sao?

✍️   Cái hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ, chẳng những giúp được bạn xử lý tài chính khi gặp khó khăn trong hiện tại, mà còn là một cam kết tương lai cho con trẻ khi bạn điền tên chúng vào phần NGƯỜI THỤ HƯỞNG đấy!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment