💵 Mọi hàng hoá trên đời đều có thể mua bất kỳ lúc nào cũng được, nếu bạn ưa thích và cần đến.
Nhưng duy nhất có một loại “hàng hoá” bạn chỉ “mua” được khi chưa cần. Chứ đến khi cần bạn lại chẳng thể nào mua được, dù lúc ấy bạn chấp nhận mua bằng “mọi giá”.

🛡 Ấy, chính là BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

✍️ Công ty chỉ đồng ý chấp nhận cho bạn khi tình trạng sức khỏe phù hợp với yêu cầu của bảo hiểm.
Chả ai biết trước ngày mai ra sao, chả ai tránh được điều xui rủi cho sinh mạng của mình. Nhỡ chẳng may gặp phải điều bất hạnh là người trụ cột, thì tiền bạc đâu mà chạy chữa bệnh tình, tiền đâu mà người phụ thuộc và con trẻ tiếp tục sinh sống…
Bảo hiểm là giải pháp “chuyển giao rủi ro” tài chính hữu hiệu trên cơ sở lúc này mọi điều nơi bạn đều ổn.

🤔 Vì vậy, tham gia ngay khi bạn còn trẻ, còn khoẻ để dễ được Công ty bảo hiểm chấp nhận với số phí còn rẻ. Lúc này gọi là “chưa cần” mới mua được là như thế!
Chứ đã có rủi ro thương tật, bệnh tình ngặt nghèo, sức khoẻ suy giảm đi nhiều. Lúc này rõ ràng bạn “cần” thì chả Công ty bảo hiểm nào bán cho bạn cả!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Leave a Comment