🤔 Một người cầu toàn, hoặc không tin vào bản thân, họ luôn chờ mọi việc, mọi quyết định vào…”ngày mai”!
Họ “thích” chữ CHỜ!
Biện minh cho sự chần chừ không dám quyết định, họ đưa ra lời giải thích: Quá bận rộn chưa có thời gian xem xét kỹ mọi vấn đề. Xem có ai rơi vào hoàn cảnh tương tự và cách giải quyết như thế nào để họ làm theo. Đùn đẩy cho người khác, chối bỏ trách nhiệm quyết định khi mình là người trụ cột…

😘 Vâng, tư vấn viên và BẢO HIỂM NHÂN THỌ luôn kiên nhẫn chờ đợi họ.
Nhưng, rủi ro đâu để họ cơ hội chần chừ cho một quyết định, rủi ro đâu có chừa tránh một ai đâu.
Rủi ro là tai ương không mong đợi luôn giáng xuống bất ngờ!

😟 Tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp theo thời gian đều tỷ lệ nghịch với sức khoẻ. Cách sống và môi trường sống đâu cho họ cơ hội an toàn tuyệt đối.

😢 E rằng, khi họ đưa ra quyết định thì tiếc thay…mọi việc đã muộn màng!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Leave a Comment